صفحات خاص » مشتريان ايده پرداز » دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

مشتريان ايده پرداز پيروز - دانشگاه علوم پزشكي يزد

آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021