صفحات خاص » مشتريان ايده پرداز » دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

مشتريان ايده پرداز پيروز - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهرانسامانه ثبت نام اينترنتي دانشجويان

سامانه الكترونيكي دانش آموختگان

سامانه بايگاني الكترونيكي اسناد

سامانه برنامه عملياتي- بودجه ريزي عملياتي

سامانه جذب هيت علمي

سامانه ثبت نام همايش هاي دانشكده فنآوري هاي نوين

سامانه برنامه عملياتي

سامانه ارزيابي عملكرد

سامانه آزمون فلوشيپ

سامانه ميهماني و انتقالي

سامانه آزمون دكترا

وب سايت معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

وب سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران

آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021