اخبار

صفحات خاص » اخبار » دانشگاه علوم پزشكي گناباد به جمع مشتريان ايده پرداز پيروز پيوست.

دانشگاه علوم پزشكي گناباد به جمع مشتريان ايده پرداز پيروز پيوست.

دانشگاه علوم پزشكي گناباد با خريد سامانه هاي ثبت نام اينترنتي دانشجويان جديدالورود، بايگاني تصويري دانشجويان، ارزشيابي هيات علمي دانشگاه و ثبت نام اينترنتي ترم تابستان به جمع مشتريان ايده پرداز پيروز پيوست.


آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021