اخبار

صفحات خاص » اخبار » دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد به جمع مشتريان ايده پرداز پيروز پيوست.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد به جمع مشتريان ايده پرداز پيروز پيوست.

دانشگاه علوم پزشكي مشهد با خريد سامانه دانش آموختگان به جمع مشتريان ايده پرداز پيروز پيوست.


آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021