اخبار

صفحات خاص » اخبار » دانشگاه علوم پزشكي كردستان به جمع مشتريان ايده پرداز پيروز پيوست.

دانشگاه علوم پزشكي كردستان به جمع مشتريان ايده پرداز پيروز پيوست.

دانشگاه علوم پزشكي كردستان با خريد سامانه دانش آموختگان به جمع مشتريان ايده پرداز پيروز پيوست.


آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021